Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Uslovi korišćenja

Zaštita prava

Svi sadržaji na internet stranici www.poxclin.rs vlasništvo su preduzeća Medis, d.o.o., i informativnog su karaktera. Informacije na ovoj internet stranici nisu zamena za razgovor sa Vašim lekarom. Vaš lekar jedini može da Vam odredi terapiju i da Vas posavetuje o pravilnoj upotrebi lekova, kao I da pruži pravilnu procenu i zdravstvene savete o vašoj bolesti, odnosno o vašim tegobama.

Ograničena odgovornost

Medis, d.o.o., ne odgovara za upotrebu internet stranice www.poxclin.rs i za eventualnu štetu koja bi mogla da nastane zbog upotrebe internet sadržaja koji je naveden. Svi korisnici služe se objavljenim sadržajem na sopstvenu odgovornost. Redovnim održavanjem sadržaja internet stranice Medis, d.o.o., pokušaće da osigura ažurnost i tačnost podataka, ali ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu preciznost i celovitost. Medis, d.o.o., zadržava pravo na promene, dodavanje ili uklanjanje Internet stranice (u celini ili delimično) bez prethodnog upozorenja.

Ograničeno pravo korišćenja sadržaja

Korisnici mogu da koriste sadržaj internet adrese www.poxclin.rs za ličnu upotrebu, a da pri tome ne krše autorska prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za moguće štetne posledice upotrebe. Bilo kakva druga upotreba ili distribucija ovih internet sadržaja ili njihovog dela nije dopuštena.

Zaštita podataka

Sa svim podacima prikupljenim na stranici www.poxclin.rs raspolagaće se u skladu sa važećim zakonom.

Mlađi od 18 godina

Internet strana nije namenjena mlađima od 18 godina. Ne sakupljamo lične podatke od osoba za koje znamo da su mlađe od 18 godina. Mlađe od 18 godina upozoravamo da nam ne šalju nikakve podatke.