Simptomi
Prvi vidljivi znak bolesti je najčešće crveni osip. Ponekad se prethodni dan mogu pojaviti povišena temperatura i opšti osećaj slabosti deteta. Obično se povišena temperatura, bol u stomaku i umor javljaju kada se pojavi osip. Ovi simptomi mogu da traju nekoliko dana.  

Ako primetite neki od ovih simptoma obratite se svom lekaru ili pedijatru. Takodje treba da se obratite lekaru za savet ukoliko postoji dilema da li su u pitanju ovčije boginje.